Maria Karlsen
 Sweden last edited: Thu, 27 Apr 2017 13:40:13 -0500  
Pressfrihetsindex – demokratierna faller i rankningen

Image/photo
När Reportrar utan gränser presenterar sitt pressfrihetsindex för 2017 hamnar Sverige på andra plats. En förbättring med sex placeringar sedan i fjol. Men indexet kantas av en hel del orosmoment inför framtiden enligt Jonathan Lundqvist, ordförande för Reportrar utan gränser.

Alla länder behöver väl fungerande press med undersökande journalister. Det är viktigt för demokratins bevarande och mänskliga rättigheter. Makt tenderar att korrumpera. Även goda människor med de bästa avsikter kan ibland drabbas av dåligt omdöme  - eller falla offer för diverse hot eller utpressning. Då behövs journalistiken för att hjälpa samhället tillbaka i rätt spår, innan situationen har gått för långt.2017 World Press Freedom Index – tipping point
RSF’s latest World Press Freedom Index highlights the danger of a tipping point in the state of media freedom, especially in leading democratic countries.

All countries need a well functioning press with investigating journalists. It's important for keeping democracy and human rights. Power tend to corrupt. Also good people with the best intentions may occasionally suffer from poor judgement - or become victim of various threats and blackmailing. Then journalism is needed to help society back on track, before the situation has gone too far.


#world #democracy #human rights #freedom of press #freedom of speech #news #fake news
Maria Karlsen
 Sweden last edited: Wed, 26 Apr 2017 15:35:46 -0500  
Vem kan säga att Hubzilla inte ser bra ut? :-)
Här är skärmdumpar från fyra publika kanalsidor, alla olika:

Who can say Hubzilla doesn't look good? :-)
Here are screenshots of four public channel pages, all different:


Image/photo

@Marshall Sutherland  @James Lamentus  @Seth Martin

#Hubzilla
Marshall Sutherland
  
Mine is so boring by comparison, :-)
Maria Karlsen
  
Not boring @Marshall Sutherland  but light and clean and easily readable:-)
Marshall Sutherland
  
I guess that is why it is the default, :-)
Maria Karlsen
 Sweden last edited: Sat, 22 Apr 2017 17:15:54 -0500  
Tusentals marscherar mot "alternativa fakta" - Nyheter (Ekot)

Image/photo

Tusentals demonstrerar i dag för vetenskap och mot så kallade alternativa fakta. I Sverige har det demonstrerats på flera håll.


Thousands rally around the world for ‘March for Science’ – video

Thousands of people gathered in demonstrations across the globe for the ‘March for Science’ on Saturday, in a rebuke of Donald Trump’s dismissal of climate science and his attempts to cut large areas of scientific research


#fake news #democracy #society #science #environment #climate #research #world
Carolus Rex
  
My three favorite signs:

On a dog: "Alternative Cat"
A child: "Make Pluto Great Again"
A girl: "I want to be a paleontologist, not a princess"
Alexandre Hannud Abdo
  
elmussol
  
"What do want?"
"TIME TRAVEL"
"When do we want it?"
"That's irrelevant."
Maria Karlsen
 Sweden last edited: Fri, 21 Apr 2017 15:35:24 -0500  
Det talas om hot från högerextremism, vänsterextremism och religiös extremism.
Men ekonomisk extremism då?
När begäret efter pengar och makt blir till en dygd och Vinsten gud. När mänskliga rättigheter inte längre är värda pappret de är skrivna på. Jag tror att det kan vara väldigt farligt.

Habegär är ingen dygd. Ingen vinst i världen kan vara större än ett mänskligt liv.


It's talk about the threat from right wing extremism, left wing extremism and religious extremism.
But what about economic extremism?
When greed for money and power becomes a virtue and Profit becomes god. When human rights are no longer worth the paper they're written on. I believe that can be very dangerous..

Greed is no virtue. No profit in the world can be greater than a human life.#thoughts #humanity #society #human rights #peace #health #security #economy #solidarity #world
Maria Karlsen
 Sweden last edited: Wed, 19 Apr 2017 14:14:04 -0500  
@Hubzilla Support Forum+
I enabled the ability to add categories to my posts, and started adding some categories. I changed my mind halfway through and wanted to edit the categories, but I couldn't find out how. Then i tried to delete them, but I can't seem to manage that either. (Quite embarrassing). I have a vague feeling that I've known this long ago but I just can't seem to find it anymore. For now I just disabled categories again since they (mine) were quite a mess. (If I enable the function again all the categories pop back up again at my channel page. I've got no categories left on any posts.)
Any help much appreciated.
Maria Karlsen
  last edited: Fri, 21 Apr 2017 17:15:39 -0500  
O-o I just noticed some of my unwanted categories have spread to the support forum channel page. That shouldn't happen...should it?
Mike Macgirvin
  
Uhm no. We don't (or shouldn't be) "federating" categories.
Maria Karlsen
  
I've disabled categories on my own channel. And I don't have a clone at gravizot.de.. weird.
Maria Karlsen
 Sweden last edited: Mon, 17 Apr 2017 11:29:22 -0500  
Hur reagerar du när du får höra någonting riktigt upprörande? Något som skulle påverka din vardag i resten av ditt liv om det vore sant?

Jag tror att en vanlig reaktion är att tänka: Det är för hemskt för att vara sant så det kan inte vara sant. Och om det är sant så måste det vara en överdrift.
Det är en mycket förståelig reaktion. Vi vill inte leva med konsekvenserna.
Men sanningen förändras inte bara för att du vill det.
Jag tror att det bästa försvaret mot rädsla är medvetenhet. Det finns en frihet i kunskap.


How do you react when you hear something really upsetting? Somthing that would affect your everyday life for the rest of your life if it was true?

I think  that a common reaction is to think: It's too horrible to be true so it can't be true. And if it's true it's got to be an exaggeration.
That's a very understandable reaction. We don't want to live with the consequenses.
But the truth won't change just because you want it to.
I believe that the best defense against fear is awareness. There is freedom in knowledge.


Image/photo

De här är gamla nyheter från 2013:
Läs dokumenten om Sverige från Edward Snowden
FRA deltar i topphemligt hacker-projekt
FRA har tillgång tillgång till kontroversiellt övervakningssystem

Historien slutar inte där. Hur upprörda är vi? Bryr vi oss över huvud taget?


These are old news from 2013:
Read the Snowden Documents from the NSA
FRA part of top-secret hacker project
FRA has access to controversial surveillance system

The story doesn't end there. How upset are we? Do we care at all?#thoughts #integrity #privacy #security #society #surveillance #Snowden #Sweden
Maria Karlsen
 Sweden last edited: Sun, 16 Apr 2017 16:53:36 -0500  
Om den svåra och enkla konsten att ge varandra full uppmärksamhet - OBS

Image/photo


Sju minuter måste man lära sig att vänta för att se om det kommer att hända något intressant. Sen får man ta fram sin mobil kan man lära i Sherry Turkles nya bok "Tillbaka till samtalet".

3 Questions: Sherry Turkle on “Reclaiming Conversation”
MIT professor talks about our need for face-to-face dialogue, in families, classrooms, and workplaces.


#humanity #health #society #social media
Maria Karlsen
  
Jag tror inte att det är så hälsosamt om vi hela tiden känner att vi måste presentera en perfekt version av oss själva och dölja våra svagheter. Jag tror att det kan leda till en massa stress - särskilt i jämförelse med andra människor (och deras "perfekta" versioner av dig själva).

I don't think it is all that healthy if we constantly feel that we need to present a perfect version of ourselves and hide our weaknesses. I think that can lead to a lot of stress - particularly in comparison with other people (and their "perfect" versions of themselves).
James Lamentus
  
I do rember the discussion about facebook,
some, many people, use a mask, a person who is not the one in real life, a character, but other people do the opposite, they are not they in real life, using a mask in real life and when they use facebook instead they bring out the monster that is inside of them. :-)
Haakon Meland Eriksen (Parlementum)
  
Takk for at du delte den saken, @Maria Karlsen . :-)

When I have a lot on my mind, I need to retreat into myself to think about those things or I need distraction from thinking about those issues to mentally relax. It is convenient at times to look busy staring into a book, a phone, TV or whatever. When I was a kid my parents retreated too, this is not new. What is new is that we have a lot of spare time to pass, and we do not always know how to pass it alone or together.
Maria Karlsen
 Sweden last edited: Sat, 22 Apr 2017 05:02:52 -0500  
Vi borde inte behöva välja mellan integritet och säkerhet. Varje sådant val är en illusion. Vi kan inte få det ena utan det andra. Rätten till privatliv och rätten till säkerhet går hand i hand, de är inte varandras motsatser. Det ena är en förutsättning för det andra.

We shouldn't have to choose between integrity and security. Every such choice is an illusion. We can't have one without the other. The right to privacy and the right to security walk hand in hand, they are not the opposites of eachother. They require eachother.


Polisen storsatsar på kameraövervakning med ansiktsigenkänning - startar i vår

Image/photo

Polisens kamerövervakning ska kopplas ihop med andra system för bland annat igenkänning av ansikten och avläsning av registreringskyltar. Man börjar med prioriterade områden under våren - och festivalerna under sommaren.


Summary in English:

The Swedish Police says it is investing heavily in a national camera surveillence system. The system should be able to handle virtually all camera sources, whether fixed cameras in the street environment, a temporarily mounted camera at a special event, vehicle or body mounted cameras, or cameras mounted on drones and police helicopters.
The system will also be integrated with various video analysis of the police, such as the recognition of faces, licence plate capture, and automatic calculation of the number of people in a croud.Samtidigt i USA: http://www.idg.se/2.1085/1.679140/fbi-ansiktsigenkanning-kritik

Meanwhile in the USA: https://www.theguardian.com/technology/2017/mar/27/us-facial-recognition-database-fbi-drivers-licenses-passports


#surveillance #security #privacy #integrity #facial recognition
Maria Karlsen
 Sweden last edited: Fri, 14 Apr 2017 15:59:18 -0500  
Under andra världskrigen blev En svensk tiger en viktig symbol för vikten av att hålla tyst om sådant som annars skulle kunna skada nationens säkerhet.

Vad gör vi idag? Idag kan skvaller spridas över hela världen på en sekund. Vi kanske inte måste trycka på dela-knappen varje gång vi läser något intressant. Sant eller falskt, jag tror vi bör ta ett djupt andetag och räkna till tio. Varför vill jag dela det här? För att det är någonting roligt eller viktigt som har hänt? Eller bara för att jag har lust att få mig själv att verka mer intressant?
Kommer ditt delande att leda till en lyckligare värld? Eller bidra till ökad polarisering och kanske våld?
Räkna till tio. Tänk. Sedan dela.During World War II  En svensk tiger ("a Swedish tiger") became an important symbol for the importance of keeping quiet about things that could otherwise damage national security.

What are we doing today? Today gossip can spread over the entire world in one second. Maybe we don't have to press the share-button each time we read something interesting. True or false, I think we should take a deep breath and count to ten. Why do I want to share this? Because it is something funny or important that has happened? Or just because I feel like making myself look more interesting?
Will your sharing lead to a happier world? Or add to increased polarization and maybe violence?
Count to ten. Think. Then share.#Sweden #world #security #peace #terrorism #social media  #fake news #internet #resilience #polarization
Maria Karlsen
 Sweden last edited: Wed, 12 Apr 2017 13:42:23 -0500  
Webbens skapare allt mer oroad för integriteten på nätet – föreslår femårsplan

Image/photo

Mannen bakom World wide web, Sir Tim Berners-Lee, vill se stora förändringar för att internet ska kunna gynna hela mänskligheten.


Tim Berners-Lee says privacy needs fixing – and calls for 'algorithmic transparency'

Five-year plan proposes to explain why you're seeing that ad and the fake news it leads to


#privacy #integrity #security #fake news #surveillance #internet
Maria Karlsen
 Sweden last edited: Wed, 12 Apr 2017 12:42:26 -0500  
Sprid kärlek, inte hat. Hatet behöver ingen hjälp med att spridas.
Det livnär sig på vår rädsla och våra fördomar.
Ge det ingen näring.

Spread love, not hatred. Hatred doesn't need any help spreading.
It feeds on our fears and our prejudices.
Don't feed it.#thoughts #prejudices #polarization #resilience #humanity #fake news
Michael
  
Kurt Vonnegut wrote:
Hate, in the long run, is about as nourishing as cyanide.
Maria Karlsen
 Sweden last edited: Tue, 11 Apr 2017 14:25:08 -0500  
Låt det inte hända igen. Någonsin.
Don't let it happen again. Ever.


Först kom de för att ta socialisterna, och jag sade inget -
för jag var inte socialist.
Sedan kom de för att ta fackföreningsfolket, och jag sade inget -
för jag var inte med i någon fackförening.
Sedan kom de för att ta judarna, och jag sade inget -
för jag var ingen jude.
Sedan kom de för att ta mig -
och det fanns ingen kvar som kunde säga något.

Martin Niemöller (1862-1984)


First they came for the socialists, and I did not speak out -
because i was not a socialist.
Then they came for the trade unionists, and i did not speak out -
because I was not a trade unionist.
Then they came for the jews, and I did not speak out -
because I was not a jew.
Then they came for me -
and there was no one left to speak for me.

Martin Niemöller (1862-1984)


First they came...(Wikipedia)

#world #society #peace #solidarity #polarization #security #humanity #resilience #courage #xenophobia #racism
Maria Karlsen
  
Först kommer de för att ta romerna...
Sedan kommer de för att ta muslimerna...
Sedan kommer de för att ta journalisterna...
Sedan kommer de för att ta forskarna och vetenskapsmännen...
Sedan kommer de för att ta de kristna...
Kommer du att våga säga emot?
Kommer jag?

First they come to take the romani...
Then they come to take the muslims...
Then they come to take the journalists...
Then they come to take the researchers and the scientists...
Then they come to take the christians...
Will you dare to raise your voice?
Will I?
Maria Karlsen
 Sweden last edited: Mon, 10 Apr 2017 14:24:13 -0500  
Stockholm enat när tiotusentals samlades på Sergels torg - P4 Stockholm
På söndagseftermiddagen slöt Stockholm upp när tiotusentals personer samlades i en manifestation på Sergels torg. Temat var kärlek.


Thousands at Stockholm 'Lovefest' vigil against terror

Image/photo


More than 20,000 people stood united against terrorism Sunday at a Lovefest vigil in Stockholm, two days after a truck attack on a busy pedestrian street killed four people.


#Sweden #society #solidarity #resistance #resilience #terrorism
Carolus Rex
  
Image/photo
Maria Karlsen
 Sweden last edited: Sun, 09 Apr 2017 09:49:42 -0500  
Alla försök att besegra hat med hat kommer bara att leda till mer hat och alltså misslyckas. Det enda sättet att besegra hat är med kärlek. Hat förminskar oss och gör oss svaga medan kärlek är en källa till stor kraft, tillit och solidaritet.

All attempts to defeat hatred with hatred will only lead to more hatred and so fail. The only way to defeat hatred is with love. Hatred diminishes us and makes us weak, while love is a source of great power, trust and solidarity.


#resistance #resilience #solidarity #society #freedom #thoughts
Maria Karlsen
 Sweden 


Agnetha Fältskog - Dance Your Pain Away
by AgnethaFaltskogVEVO on YouTube

#music #resistance
Maria Karlsen
 Sweden last edited: Tue, 11 Apr 2017 15:19:50 -0500  
Vi lever i en orolig tid, och nätneutraliteten är viktigare än någonsin.
Varför? Jo. De algoritmer som styr flödena i "sociala" medier ger dig mer och mer av det du gillar/delar medan sådant du inte läst/kommenterat hamnar längre och längre ner i ditt flöde.
Det kan gälla söta kattvideor och matrecept, men också ämnen som politik, religion, medicinsk forskning och så vidare. Ju mer du "gillar" saker, desto mer kommer du att få se av just de sakerna, och liknande. Dina egna åsikter bekräftas och förstärks mer och mer, medan du kommer att missa det mesta som sägs av de som tycker annorlunda. Du får inte se hela bilden.

Tänk nu ett steg till. Tänk dig att din internetleverantör ger dig fri tillgång till sociala medier (medan din övriga internetanvändning kommer att behålla sitt vanliga pris). Det låter väl inte så dumt?

Det kanske inte är så dumt så länge som du har tillgång till andra nyhetskällor, men vad händer när din surfmängd är slut? När sociala medier plötsligt blir din enda nyhetskälla? Hur kommer det att forma din världsbild?

Wikipedia om Gruppolarisering


We live in a worrying time, and net neutrality is more important than ever.
Why? Well. The algorithms that control the feeds in "social" media give you more and more of what you like/share while things you haven't read/commented on falls further and further down in your feed.
It can be cute cat videos or food recepies, but also subjects like politics, religion, medical research and so on. The more you "like" things, the more you will get to see of those very things, and things like them. Your own opinions get confirmed and strengthened, while you will be missing most of what is said by those that think differently. You don't get to see the whole picture.

Now think one more step. Think that your internet service provider gives you free access to social media (while the rest of your internet usage will keep its normal price). That doesn't sound too bad, right?

It may not be so bad as long as you have access to other sources of news, but what happens when your surf amount has reached its limit? When social media suddenly becomes your only news source? What will that do to your comprehension of the world?

Wikipedia on Group Polarization#internet #net neutrality #social media #security #news #fake news #polarization #bread and circuses
Maria Karlsen
 Sweden last edited: Sun, 09 Apr 2017 04:56:41 -0500  
Maria Karlsen
 Sweden last edited: Sun, 09 Apr 2017 09:01:10 -0500  
Och så har det hänt i Sverige också. Märkligt nog är jag inte överraskad.
Mina tankar går till dem som drabbats och deras anhöriga, till dem som arbetar hårt med att lösa det här och dem som arbetar med att ta hand om de döda och skadade.

And so it has happened in Sweden too. Strangely I am not surprised.
My thoughts go to those affected and their relatives, to those that are working hard to solve this, and to those that are taking care of the dead and the wounded.


Lastbil körde rakt in i folkmassa i Stockholm – minst tre döda - Nyheter (Ekot)

Image/photo


En lastbil har kört rakt in i Åhléns City i Stockholm. Tre personer bekräftas döda och flera uppges skadade. Allt tyder på att det är ett terrordåd, ...


Three people dead as lorry drives into crowd - Radio Sweden

A lorry has crashed into a department store in central Stockholm. Three people are dead, the police have confirmed.


#Sweden #society #terrorism #tragedy #resistance #resilience #solidarity
Maria Karlsen
  last edited: Sat, 08 Apr 2017 05:23:41 -0500  
Maria Karlsen
  last edited: Fri, 07 Apr 2017 15:39:46 -0500  
openstockholm - Twitter Search

If stuck in central Stockholm, look at the hashtag #openstockholm for places to stay. People are opening up their homes and offices to help.
Maria Karlsen
  last edited: Sat, 08 Apr 2017 17:29:31 -0500  
Nu öppnar Stockholm efter terrordådet

Här hyllas polis och räddningspersonal för sin insats under attentatet på Drottninggatan.

Image/photo
Maria Karlsen
 Sweden last edited: Sun, 09 Apr 2017 05:15:57 -0500  
Kanske är det inte en så lysande idé att lägga precis allting i "molnet". I vilket fall som helst behöver de flesta av oss öka vårt medvetande och bli bra mycket bättre på IT-säkerhet.
Helst igår.

Perhaps it's not such a brilliant idea to put exactly everything in the "cloud". In any case most of us need to increase our awareness and get a lot better at IT security.
Preferably yesterday.    Msb.se - Omfattande cyberangrepp hos driftleverantörer

Ett omfattande internationellt cyberangrepp har avslöjats. Cyberangreppet har fått beteckningen ”Cloud Hopper” och aktörens beteckning är ”APT10”. Angreppen har bland annat skett genom intrång hos olika driftleverantörer som sedan nått vidare till deras kunder. Därför kan en lång rad organisationer vara drabbade. Sverige är ett av flera länder som drabbats.

Sweden targeted in global cyber attack

Image/photo

Sweden is one of a number of countries hit by an extensive cyber attack affecting several companies and government agencies, the civil contingencies agency reports.


#Sweden #security #malware #preparedness
giac hellvecio
  
Image/photo